پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد رایگان c (1481)

3-4-5. ترمینولوژی حقوق453-5.مبحث اول: ارکان جرم رشوه463-5-1. عنصر قانونی463-6.شرح ماده483-7.ادله شرعی جرم انگاری رشوه543-7-1. قرآن543-7-2. سنت563-7-3. اجماع58 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2715)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تعهدنامه اصالت پایان‌نامه اینجانب زهرا نریمانی دانش‌آموخته مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته در رشته که در تاریخ………./…………/…… از پایان‌نامه خود تحت عنوان “بررسی رابطه تیپ شخصیتی B و A با ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2714)

بررسی اثربخشی برنامه تقویت دقت و توجه و ارتقاء ادراک حسی- حرکتی بر بهبود عملکرد ریاضی در بین پسران پایه سوم و چهارم ابتدایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1393-1392 مقدمه یادگیری1 را به جرات ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2713)

چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین کمال‎گرایی و سبک‎های مقابله‎ای با میزان شادکامی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی–واحد علوم و تحقیقات در سال 90-1389 انجام پذیرفت. بدین منظور، با توجه به حجم ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2712)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی عنوان : اثر بخشی رواندرمانی راه حل محور بر رضایت زناشویی زوجین استاد راهنما : دکتر کامران یزدانبخش استاد مشاور ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2711)

تعهد نامه اصالت رساله يا پايان اينجانب الهام صوفی کاکیهانی دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشد رشته مشاوره که در تاريخ 27/11/92 از پايان نامه خود تحت عنوان” رابطه هوش هیجانی و استرس شغلی با تاب ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2710)

فصل یکم: مقدمه پژوهش 1-1- بیان مسئله: ناتوانی‌های ویژه‌ی یادگیری1 اصطلاحی است کلی که به گروهی ناهمگن از اختلال‌ها که به صورت غیر منتظره‌ای ظاهر می‌شوند و علی رغم آموزش متعارف، حواس سالم، هوش طبیعی، ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2709)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری (M.A) عنوان: تأثیرگسترش پیاده‏راه ها در تعاملات اجتماعی (نمونه موردی: خیابان مدرس شهرکرمانشاه) استاد راهنما: ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2708)

چکیده تحقیق حاضر به منظورتعیین رابطه بین مدیریت تعارض و عملکرد مدیران زن مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه انجام شده است . روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود . جامعه آماری تحقیق ادامه مطلب…

By 92, ago