پایان نامه ارشد

مقاله دانلود c (1489)

ب: ارکان مسئوولیت مدنی37بند سوم: مسئوولیت اداری و انتظامی39مبحث دوم: انواع محتوا و جلوه‌های مختلف رسانه الکترونیکی39گفتار نخست: انواع محتوای رسانه‌های الکترونیکی39بند اول: متن40بند دوم: عکس(تصویر)40بند سوم: گرافیک41بند چهارم: صوت41بند پنجم: فیلم(ویدئو)41گفتار دوم: جلوه‌های رسانه‌های ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه c (1490)

2-7- خطای شغلی172-7-1- تعریف172-7-2- خطا در قانون مجازات اسلامی172-8- برائت182-9- هدف مسئولیت مدنی20فصل سوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی3-1- نظریه‌های موجود برای توجیه مبانی223-1-1- نظریه‌ی تقصیر223-1-1-1- تعریف تقصیر223-1-1-2- لزوم اثبات تقصیر223-1-1-3- اقسام نظریه‌ی تقصیر233-1-1-3-1- نظریه‌ی تقصیر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان‌نامه رایگان c (1491)

فصل اول: کلیات111ـ1 بررسی مفاهیم121ـ1ـ1 مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن121ـ1ـ1ـ1 مسئولیت خارج از قرارداد (مسئولیت قهری)141ـ1ـ1ـ2 مسئولیت قراردادی141ـ1ـ1ـ2ـ1 وجود قراردادی نافذ و معتبر141ـ1ـ1ـ2ـ2 ورود خسارت151ـ1ـ1ـ2ـ3 نقض تعهد151ـ1ـ1ـ2ـ4 رابطه سببیت161ـ1ـ2 مفهوم متصدی حمل و نقل ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد رایگان c (1481)

3-4-5. ترمینولوژی حقوق453-5.مبحث اول: ارکان جرم رشوه463-5-1. عنصر قانونی463-6.شرح ماده483-7.ادله شرعی جرم انگاری رشوه543-7-1. قرآن543-7-2. سنت563-7-3. اجماع58 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع مقاله c (1482)

1-4- مبنای منتخب422- مبنای فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی: قاعده ید—————————-452-1- تعریف قاعده ید452-2- اقسام ید552-3- غصب و تصرف عدوانی(ید غاصبانه)602-4- اماره یا اصل بودن قاعده ید—————————————-642-4-1- مبانی اماره بودن ید(اماره تصرف)672-5- تعارض ید فعلی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود مقاله c (1484)

1929کنوانسیون ژنو در مورد رفتار با اسرای جنگی 1949کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، شامل: 1- بهبود شرایط مجروحان و بیماران نیروهای مسلح در میدان نبرد 2- بهبود شرایط مجروحان، بیماران و کشتی شکستگان نیروهای مسلح در دریا ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود مقاله c (1485)

مقدمه11.بیان مسئله22.اهمیت و ضرورت تحقیق43. اهداف تحقیق44. فرضیه های تحقیق45.سوالات تحقیق46.چهارچوب نظری تحقیق57.روش تحقیق58.سازماندهی و ساختار تحقیق59.پیشینه تحقیق و ضرورت انجام آن5بخش اول: کلیات و اصول71. مبحث اول: مداخله و مداخله بشردوستانه81-1.اهداف کشورهاى مداخله گر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق c (1486)

1-3-4-2-1:نظریه های کلاسیک مسئولیت261-3-4-2-1-1:نظریه تقصیر261-3-4-2-1-2:نظریه ایجاد خطر271-3-4-2-1-3:نظریه تضمین حق271-3-4-2-2:نظریه مسئولیت مطلق281-4: ارکان مسئولیت مدنی291-4-1:وجود ضرر291-4-1-1:مفهوم و اقسام ضرر291-4-1-2:شرایط ضرر قابل مطالبه301-4-2:فعل زیانبار311-4-3:رابطه سببیت321-4-3-1: نظریه ی برابری اسباب331-4-3-2: نظریه ی سبب نزدیک یا آخرین سبب331-4-3-3:نظریه سبب ادامه مطلب…

By 92, ago