پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (1487)

عنوانصفحهبند سوم: بررسی انتقادی و نتیجه گیری عملی391- انتقاد بر نظریه خطا392- انتقاد بر نظریه خطر403- نتیجه گیری عملی40گفتار دوم: مبنای مسئولیت در طرح مسئولیت دولت ها40مبحث چهارم: موارد اجرا و انطباق مسئولیت بین المللی43گفتار ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مقاله دانلود c (1488)

4-1- سابقه پذیرش مسئولیت اشخاص حقوقی در قوانین ایران624-2- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه‌ای 1388694-2-1- نوع جرم ارتکابی رایانه‌ای باشد694-2-2- مرتکب جرم مدیر یا کارمند باشد704-2-2-1- مرتکب جرم مدیر باشد704-2-2-2- مرتکب جرم ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2714)

بررسی اثربخشی برنامه تقویت دقت و توجه و ارتقاء ادراک حسی- حرکتی بر بهبود عملکرد ریاضی در بین پسران پایه سوم و چهارم ابتدایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1393-1392 مقدمه یادگیری1 را به جرات ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2715)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تعهدنامه اصالت پایان‌نامه اینجانب زهرا نریمانی دانش‌آموخته مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته در رشته که در تاریخ………./…………/…… از پایان‌نامه خود تحت عنوان “بررسی رابطه تیپ شخصیتی B و A با ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2707)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گروه مدیریت اجرایی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی (M.A) گرایش استراتژیک عنوان: بررسی رابطه هوش عاطفی و هوش معنوی بر عملکرد کارکنان ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2708)

چکیده تحقیق حاضر به منظورتعیین رابطه بین مدیریت تعارض و عملکرد مدیران زن مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه انجام شده است . روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود . جامعه آماری تحقیق ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2709)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری (M.A) عنوان: تأثیرگسترش پیاده‏راه ها در تعاملات اجتماعی (نمونه موردی: خیابان مدرس شهرکرمانشاه) استاد راهنما: ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2710)

فصل یکم: مقدمه پژوهش 1-1- بیان مسئله: ناتوانی‌های ویژه‌ی یادگیری1 اصطلاحی است کلی که به گروهی ناهمگن از اختلال‌ها که به صورت غیر منتظره‌ای ظاهر می‌شوند و علی رغم آموزش متعارف، حواس سالم، هوش طبیعی، ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2711)

تعهد نامه اصالت رساله يا پايان اينجانب الهام صوفی کاکیهانی دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشد رشته مشاوره که در تاريخ 27/11/92 از پايان نامه خود تحت عنوان” رابطه هوش هیجانی و استرس شغلی با تاب ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2712)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی عنوان : اثر بخشی رواندرمانی راه حل محور بر رضایت زناشویی زوجین استاد راهنما : دکتر کامران یزدانبخش استاد مشاور ادامه مطلب…

By 92, ago